Yhdistys

Kotiseutuyhdistys KERAVA-SEURA RY on puoluepoliittisesti riippumaton yhdistys, joka kuuluu jäsenenä Suomen Kotiseutuliittoon. Seurassa on jäseniä yli 460 ja yhdistys on perustettu vuonna 1955.

Yhdistyksen tehtävänä on kotiseudun kaikenpuolinen kehittäminen, elinympäristön laadun parantaminen sekä ihmisten viihtyvyyden ja kotiseututietouden lisääminen. Tässä mielessä yhdistys osallistuu muun muassa ajankohtaiseen keskusteluun kaupunkimme kehittämisestä, antaa lausuntoja sekä ottaa asioihin myös muilla tavoin kantaa. Tähän antaa lainsäädäntö seurallemme mahdollisuuden, jopa kehottaa siihen. Seura pyrkii saamaan keskustelua aikaan järjestämällä jäsenkokouksia ja lisäksi esitelmätilaisuuksia aiheen ilmetessä.

Seura on ottanut kantaa kaupunkikuvaan kuuluvien vanhojen rakennusten säilyttämisen puolesta.

Terveeseen yhdyskuntaan kuuluu kerroksia eri vuosikymmeniltä!

Kotiseutuaiheiset retkeilyt, joilla tutustutaan pätevien oppaiden johdattelemina kotimaahamme, kuuluvat toimintaamme. Siihen sisältyvät myös teatteriretket. Myös Kerava-päivien yhteydessä olemme järjestäneet tutustumiskierroksia Keravaan.

Yhteistyössä Keravan kaupungin kanssa on saatu Keravalle syntymään kotiseutuarkisto, jota kaupunki ylläpitää. Sen edelleen kehittämiseen tarvitaan kuitenkin eri yhteisöjen ja Keravan kaupungin yhteistyötä. Kotiseutuarkiston tarkoituksena on kerätä talteen niitä tietoja, jotka eivät kuulu maakunta- ja muihin arkistoihin talletettaviin asioihin ja joita tästä syystä uhkaa häviäminen. Kotiseutututkimuksen kannalta tämän tapainen aineisto on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää. Kotiseutuarkistoasioissa pyydämme ottamaan yhteyttä Keravan kaupungin arkistonhoitajaan Tommy Koukkaan, puhelin (09)29492311.